Podział majątku wspólnego a długi

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Podział majątku Warszawa, Adwokat Podział majątku Warszawa, Podział majątku po rozwodzie Warszawa, Kancelaria Adwokacka Podział majątku Warszawa, Prawnik podział majątku Warszawa Długi a podział majątku wspólnego Teza W sprawie o podział majątku wspólnego sąd uwzględnia należące do niego aktywa, a nie długi. Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Dariusza R. przy uczestnictwie Bożeny R. o […]

Read More

Podział majątku wspólnego przed rozwodem

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Podział majątku Warszawa, Adwokat podział majątku Warszawa, Kancelaria Adwokacka podział majątku Warszawa Podział majątku wspólnego przed rozwodem Podział majątku przed rozwodem jest możliwy wtedy, jeżeli uda nam się dojść do porozumienia z małżonkiem. Pierwszym, a zarazem najważniejszym krokiem jest zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej. Pamiętajmy, że umowa ta powinna być w formie aktu notarialnego. Następnie […]

Read More

Podziału majątku – możliwości

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Podział majątku Warszawa, Adwokat podział majątku Warszawa, Kancelaria Adwokacka podział majątku Warszawa Podziału majątku – możliwości Z godnie z KPC w spawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków – sąd spadku. W postępowaniu o podział majątku […]

Read More

Podział majątku

Read full article  | Komentowanie nie jest możliwe

Adwokat podział majątku Warszawa, Kancelaria Adwokacka podział majątku Warszawa, Podział majątku Warszawa, Podział majątku po rozwodzie Warszawa, Rozwód podział majątku Warszawa, Sprawa o podział majątku Warszawa Podział majątku Warszawa – na początku warto wspomnieć, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie […]

Read More